FINITE INFINITY

Finite-infinity

ÖNÉLETRAJZI FELJEGYZÉSEK

ÖNÉLETRAJZI FELJEGYZÉSEK | PREAMBULUM

 

Bizonyára hiú ember vagyok, mert már régóta, már fiatalkoromban megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy írok önmagamról. Ezt hiú, önhitt vállalkozásnak tartottam. Különös tekintettel arra, hogy már akkor – éppen úgy, ahogyan ma is – úgy gondoltam, hogy személyem semmilyen vonatkozásban nem tarthat számot más emberek érdeklődésére. Máskor azzal mentegettem magam, hogy annyi ember ír az életéről, jóllehet ezek között több hozzám hasonló olyan ember van, aki semmilyen nagy tettet nem vitt végbe, akinek nevéhez nem kapcsolható semmilyen jelentős dolog. Megint máskor azzal bíztattam magam, hogy valójában önmagamnak írok önmagamról, s ez nem hiú vállalkozás. De e szándék mélyén is mindig megláttam az elfedett hiúságot, hiszen valójában magamat akartam megmutatni másoknak. Eszembe jutottak József Attila híres sorai is:

Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat
[1]

Kétségek között vergődtem ama vállalkozásom megalapozottságát, jogosságát, merészségét illetően, hogy magamról írok. Végül túlléptem e kétségeken, vállalva a megmérettetést és bírálatokat.

Ezek a könyvek sem szándékuk, sem tartalmuk, sem megformálásuk szerint nem irodalmi alkotások. A feljegyzéseimet, gondolataimat szándékoznak visszaadni a lehető legpontosabban. Magukon viselik természetesen mindazokat a gyermekbetegségeket, amelyek egy ilyen vállalkozás velejárói, s bírnak mindazokkal a hiányokkal, hibákkal, amelyek egy ilyen vállalkozás velejárói, hiszen személyemben nem író formálta e művet.

Ezeket a könyveket alapvetően önmagam számára, önmagam megértése céljából, a magam szórakoztatására, gyönyörűségére írtam, nem titkolva, hogy élvezetet jelentett számomra mindezen gondolatokkal való foglalkozás. Nem tudom megítélni, s talán szerénytelenség annak feltételezése, hogy az azokban leírtak mások számára is érdekesek lehetnek.

[1] József Attila: Nem én kiáltok

37_KÉP_MÖMCH_AM_MEER

A VÉGTELEN BŰVÖLETÉBEN

szöveg

39_IDO_VEGTELENSEGE

FIZIKAI VÉGTELEN

szöveg

40_KÉP_TERMÉSZETTÖRVÉNYEK

TERMÉSZETTÖRVÉNYEK

Az egyszerű különbséggé az abszolút módon változó jelenség azáltal lesz, hogy a belsőnek, vagyis az értelemnek egyszerűségére vonatkozik. A belső elsősorban csak a magánvalósága szerint általános; ez a magánvalósága szerint egyszerű általános azonban lényegileg éppoly feltétlenül az általános különbség: mert magának a változásnak eredménye, vagyis a változás a lényege; de a változás a belsőben tételezve, ebbe, ahogyan. valójában van, mint éppoly feltétlenül általános, megbékélt, magával azonos maradó különbség van felvéve. Vagyis a negáció az általánosnak lényeges mozzanata, s a negáció, vagyis a közvetítés így az általánosban általános különbség. Ez a különbség kifejeződik a törvényben, a változékony jelenség állandó képében. Az érzékfeletti világ tehát törvények nyugodalmas birodalma, bár túl az észrevett világon, mert ez a törvényt csak állandó változás által. mutatja be, de benne éppúgy jelenvaló, s közvetlen csendes képmása.
A törvények e birodalma az értelem igazsága ugyan, amelynek tartalma a törvényben rejlő különbség; de a törvény ugyanakkor csak első igazsága az értelemnek és nem tölti ki a jelenséget. A törvény jelen van benne, de nem egész jelene; mindig más körülmények között mindig más valósága van. Ezáltal a jelenségnek magáért-valósága szerint megmarad egy oldala, amely nincs a
belsőben; vagyis a jelenség valójában még nincs mint jelenség, mint megszűnt magáért-való-lét tételezve.

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A szellem fenomenológiája)

APOKALIPSZIS

TEOLÓGIAI VÉGTELEN

szöveg